תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

22 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 22

22 / 81

חזרה לידיעה