תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

21 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 21

21 / 81

חזרה לידיעה