תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

20 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 20

20 / 81

חזרה לידיעה