תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

19 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 19

19 / 81

חזרה לידיעה