תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

18 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 18

18 / 81

חזרה לידיעה