תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

17 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 17

17 / 81

חזרה לידיעה