תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

16 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 16

16 / 81

חזרה לידיעה