תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

15 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 15

15 / 81

חזרה לידיעה