תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

14 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 14

14 / 81

חזרה לידיעה