תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

13 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 13

13 / 81

חזרה לידיעה