תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

12 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 12

12 / 81

חזרה לידיעה