תמונות: מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016

11 / 81

מפגש מדעי המחשב והוועדה המייעצת 2016, תמונה 11

11 / 81

חזרה לידיעה