תמונות: טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2016

3 / 3

טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2016, תמונה 3

3 / 3

חזרה לידיעה