תמונות: טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2016

2 / 3

טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2016, תמונה 2

2 / 3

חזרה לידיעה