תמונות: טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2016

1 / 3

טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2016, תמונה 1

1 / 3

חזרה לידיעה