תמונות: יום מחקר שישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ו 2016

52 / 72

יום מחקר שישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ו 2016, תמונה 52

52 / 72

חזרה לידיעה