תמונות: טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2015 בפקולטה למדעי המחשב

8 / 178

טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2015 בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 8

8 / 178

חזרה לידיעה