תמונות: טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2015 בפקולטה למדעי המחשב

74 / 178

טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2015 בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 74

74 / 178

חזרה לידיעה