ראש מעבדות יאהו! העולמית ביקר במדעי המחשב

Head of  World Yahoo! Labs Visits CSדר' רון ברכמן, ראש מעבדות יאהו העולמית והמדען הראשי של החברה ביקר במדעי המחשב בטכניון, מלווה על-יד דר' יואל מארק, סגנית נשיא EMEA מחקר ומנהלת מעבדות יאהו בישראל. ארחו אותם דיקן הפקולטה, פרופ' עירד יבנה וסגן דיקן ללימודי הסמכה, פרופ' שאול מרקוביץ, פרופ' בני קימלפלד ומר עדי עמרי, סטודנט לתואר שלישי בפקולטה. האורחים הוזמנו לסיור במעבדה לעיבוד גיאומטרי של תמונות והודרכו על-ידי ראש המעבדה, פרופ' רון קימל.

בחזרה לאינדקס החדשות יום רביעי, נובמבר 18, 2015