תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

99 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 99

99 / 306

חזרה לידיעה