תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

98 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 98

98 / 306

חזרה לידיעה