תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

97 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 97

97 / 306

חזרה לידיעה