תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

96 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 96

96 / 306

חזרה לידיעה