תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

95 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 95

95 / 306

חזרה לידיעה