תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

93 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 93

93 / 306

חזרה לידיעה