תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

92 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 92

92 / 306

חזרה לידיעה