תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

91 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 91

91 / 306

חזרה לידיעה