תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

90 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 90

90 / 306

חזרה לידיעה