תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

9 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 9

9 / 306

חזרה לידיעה