תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

89 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 89

89 / 306

חזרה לידיעה