תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

88 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 88

88 / 306

חזרה לידיעה