תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

86 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 86

86 / 306

חזרה לידיעה