תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

85 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 85

85 / 306

חזרה לידיעה