תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

84 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 84

84 / 306

חזרה לידיעה