תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

83 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 83

83 / 306

חזרה לידיעה