תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

82 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 82

82 / 306

חזרה לידיעה