תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

81 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 81

81 / 306

חזרה לידיעה