תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

80 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 80

80 / 306

חזרה לידיעה