תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

8 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 8

8 / 306

חזרה לידיעה