תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

79 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 79

79 / 306

חזרה לידיעה