תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

78 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 78

78 / 306

חזרה לידיעה