תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

77 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 77

77 / 306

חזרה לידיעה