תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

76 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 76

76 / 306

חזרה לידיעה