תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

75 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 75

75 / 306

חזרה לידיעה