תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

74 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 74

74 / 306

חזרה לידיעה