תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

73 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 73

73 / 306

חזרה לידיעה