תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

72 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 72

72 / 306

חזרה לידיעה