תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

71 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 71

71 / 306

חזרה לידיעה