תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

70 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 70

70 / 306

חזרה לידיעה