תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

7 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 7

7 / 306

חזרה לידיעה